mandag 5. mai 2008

Fantastisk å få oppleve Verden til Venstre


Jeg har vært så heldig å være en av de fra Troms SV som har vært på Verden til Venstre konferansen 2.-4. mai i Oslo. Takker Troms SV som gav meg muligheten. Det var reine vitamininnsprøytinga å høre Kristin Halvorsen og Bård Vegar Solhjell.

"Vi har allerede forandra verden, og det er venstresida som har satt dagsorden" sa Kristin Halvorsen og pekte på område etter område der SV-politikken har slått igjennom. Kristin nevnte 4 utfordringer vi står overfor:
  1. Utenrikspolitikken. Vi må ta dialogene åpent. Det gjelder Afghanistans framtid. Vi sier nei til nytt rakettskjold og vi må jobbe for en mer rettferdig fordeling.
  2. I Norge må vi bekjempe fattigdommen. Vi sier nei til privatisering. Mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn er en utfordring.
  3. Lønnspolitikken må vi endre. Det er 15 % lønnsforskjell mellom kvinner og menn i Norge. Vi må løfte de kvinnedominerte yrkene.
  4. Klimaendringene er vår tids største utfordring. Våre utfordringer ligger på klima og miljø. Vi må gjøre jobben her hjemme og bevege Norge og verden til venstre.

"SKOLEN ER KJERNEN I SOSIALISMEN"
sa Bård Vegar Solhjell. Han hadde 4 områder der SV vil sette inn ressurser:
  1. Hjelp med en gang når det viser seg at et barn trenger spesielle ressurser, og bruke foreldreressursen. Øke lærerkompetansen og gjøre bruk av små grupper. Skjerme lese- og skriveopplæringa tidlig. I Finland brukes det 40 % ressurser i 1. kl. der prosentsatsen synker med økende klassetrinn. I Norge er kurven motsatt med liten ressurs i 1. klasse og med større ressurs i 5.-6. klasse!
  2. Gjenreise respekten for lærerne. Flere lærere og øke lærerkompetansen. Vinne tida tilbake til undervisninga.
  3. Gi lærerutdanning et løft og gi lærerne mer pedagogikk. Skille utdanninga med spissing enten mot småskole der lese- og skriveopplæringa er svært viktig, eller mot f.eks. undervisning i matematikk for 10. kl.
  4. Styrke de praktisk/estetiske fag. Styrke den videregående skolen på praktisk opplæring og verdsette den praktiske og den teoretiske undervisninga like høyt! På den måten prøve å minke frafallet av elever på vgs.
Elin

fredag 2. mai 2008

Storveis 1.-maifeiring i Sørreisa

Med både Jens Revold og Anne Marit Bjørnflaten som talere på solidaritetens store dag, måtte det lokale arrangementet i Sørreisa bli både interessant og vellykket.

Et tredvetalls forventningsfulle tilhørere var møtt fram i kulturhusfoajeen der Tor Ivar Olsen fra Fagforbundet kunne ønske velkommen på vegne av arrangementskomiteen.

SV, Ap og Fagforbundet har tradisjon på å få til et godt samarbeid om det lokale 1.-maiarrangementet, og slik ble det dermed i år også - selv om det dessverre ikke ble verken tog, paroler eller korpsmusikk utendørs i godværet denne gangen.

Gumpen-tillitsvalgte Kim Hauglid var dagens første taler. Hauglid holdt en appell, der han oppsummerte historikken bak vinterens forsvarspolitiske 'angrep' på Gumpen - et angrep som ble effektivt slått tilbake takket være fremragende innsats av politikere på både lokalt og nasjonalt nivå - og av et vinterlig fakkeltog som vakte oppsikt langt utenfor Sørreisas grenser.


Sørreisa SV vil i særlig grad takke Bjørn Jacobsen, SVs medlem i forsvarskomiteen, for hans engasjement i denne saka - et engasjement som vi tror ble både tent og 'fyrt opp' ikke minst med hjelp av vinterfaklene i Straumen 11. desember 2007.

Etter Hauglids appell inntok så Anne Marit Bjørnflaten talerstolen. I en inspirert og innholdsrik tale der bl.a. nasjonal og global fordelingspolitikk var én av grunntonene, fikk Anne Marit satt fokus på en rekke av de utfordringer vi står overfor 'både hjemme og ute' - i solidaritetens navn.SVs Jens Revold, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet, fikk æren av å runde av arrangementet med sin tale, der han med stor innsikt spant videre på mange av de trådene Anne Marit hadde trukket fram.

Også i Revold sin tale framsto solidaritet og fordelingspolitikk som et markert og gjennomgående mønster.

Når så også det sosiale aspektet var godt ivaretatt, med allsang, kaffeservering og lotteri til inntekt for Sudan-aksjonen (der forsamlinga kjøpte 'årer' i massevis!) - må det være lov å konkludere:

Årets 1.-maifeiring i Sørreisa ble et både verdig og vellykket arrangement!

mandag 28. april 2008

Jens Revold til Sørreisa 1. mai

Jens Revold (Foto: Tore Meek/NRK)Statssekretær og tidligere medlem av Tromsø SV Jens Revold blir SVs 1.-maitaler i Sørreisa i år.

Revold vil også holde årets 1.-maitale på Finnsnes.

I tillegg til Revold vil også leder av justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten, tale i Sørreisa, på vegne av Ap.

mandag 17. mars 2008

Sørreisa SV med egen blogg!

Elin Myhre - leder i Sørreisa SV. Kilde: FolkebladetVelkommen til det nye informasjonsforumet for Sørreisa SV!

Internett-adressen hit er http://sorreisa-sv.blogspot.com/
- eller skriv bare sorreisa-sv.blogspot.com, om du vil gjøre det enkelt...

Du kommer også hit ved å klikke på linken som ligger på de offisielle SV-sidene våre - på http://www.sv.no/troms/sorreisa/.

Lykke til med de nye infosidene!